Year & Subject Coordinators

Year Coordinators

Year 1 Coordinator:

Ewa Jankowska – Steifer, MD, PhD. (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

ewa.jankowska-steifer@wum.edu.pl

Year 2 Coordinator:

Ewa Usarek, MD, PhD. (Katedra i Zakład Biochemii)

ewa.usarek@wum.edu.pl

Year 3 Coordinator:

Magdalena Łazarewicz, MD, PhD. (Studium Psychologii Zdrowia (Department of Health Psychology))

magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl

Year 4 Coordinator:

Maciej Niewada, MD, PhD, Assoc. Prof. (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej)

maciej.niewada@wum.edu.pl

Year 5 Coordinator:

Joanna Pazik, MD, PhD. (Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych)

joanna.pazik@wum.edu.pl

Year 6 Coordinator:

Michał Marchel, MD, PhD. ( I Katedra i Klinika Kardiologii)

michal.marchel@wum.edu.pl

Subject Coordinators

Internal Medicine Coordinator:

Jolanta Małyszko, MD, PhD, Professor (Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych)

jolanta.malyszko@wum.edu.pl

Paediatrics Coordinator:

Ernest Kuchar, MD, PhD, Assoc. Professor (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym)

ernest.kuchar@wum.edu.pl

Surgery Coordinator:

Oskar Kornasiewicz, MD, PhD, Assoc. Professor and Michał Skalski, MD, PhD (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 1WB1) 

oskar.kornasiewicz@wum.edu.pl

michal.skalski1@wum.edu.pl 

Vacation Clerkship Coordinator

Monika Wanke-Rytt, MD, PhD. (Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii)

monika.wanke-rytt@wum.edu.pl