Year & Subject Coordinators

Year Coordinators

Year 1 Coordinator:

Ewa Jankowska – Steifer, MD, PhD. (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

ewa.jankowska-steifer@wum.edu.pl

Year 2 Coordinator:

Emilia Grosicka – Maciąg, MD, PhD. (Katedra i Zakład Biochemii)

emilia.grosicka-maciag@wum.edu.pl

Year 3 Coordinator:

Magdalena Łazarewicz, MD, PhD. (Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej)

magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl

Year 4 Coordinator:

Maciej Niewada, MD, PhD, Assoc. Prof. (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej)

maciej.niewada@wum.edu.pl

Year 5 Coordinator:

Joanna Pazik, MD, PhD. (Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych)

joanna.pazik@wum.edu.pl

Year 6 Coordinator:

Michał Marchel, MD, PhD. ( I Katedra i Klinika Kardiologii)

michal.marchel@wum.edu.pl

Subject Coordinators

Internal Medicine Coordinator:

Jolanta Małyszko, MD, PhD, Professor (Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych)

jolanta.malyszko@wum.edu.pl

Paediatrics Coordinator:

Ernest Kuchar, MD, PhD, Assoc. Professor (Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym)

ernest.kuchar@wum.edu.pl

Surgery Coordinator:

Krzysztof Zieniewicz, MD, PhD, Professor (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby)

krzysztof.zieniewicz@wum.edu.pl

Vacation Clerkship Coordinator

Monika Wanke-Rytt, MD, PhD. (Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii)

monika.wanke-rytt@wum.edu.pl